Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

section

March 25 2017

6931 b1d2 500
Reposted fromlevindis levindis viakomplikacja komplikacja
section
7411 3180
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viafruittree fruittree
section
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka viafruittree fruittree

March 23 2017

section
section
5263 19be
Reposted fromNajada Najada viaSenyia Senyia
1621 ea64
section
4438 2f77 500
porysunki
Reposted frometernaljourney eternaljourney
section
section
5088 60dd
Reposted frometernaljourney eternaljourney
section
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viaeternaljourney eternaljourney
section
6909 b603 500
4739 2052
Reposted fromEctoplasmicWorms EctoplasmicWorms viaSenyia Senyia
section

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

section
2394 4399
Reposted fromtelewizja telewizja viaeternaljourney eternaljourney

March 21 2017

section
 Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
section
section
2957 4bb7 500
Reposted fromroxanne roxanne viaeternaljourney eternaljourney

March 20 2017

section
5454 ff7c
Reposted fromlaters laters viaeternaljourney eternaljourney
6547 a409 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl